The best locations for bird watching

As a novice bird watcher or bird watcher, you naturally want to have seen as many different birds as possible yourself. Often you start birdwatching around your house, but soon you want more. You will have noticed already; birdwatching is a very addictive hobby.

In the overview below you can find some interesting places for every Dutch province where you can observe many birds. If you also want to do bird watching on holiday, we also explain where and how you can find the best spotting spots abroad to watch birds with binoculars.

Bird watching: The best places in the Netherlands (by province)

As Dutch bird watchers we are lucky. Our country is rich in water, so you will find plenty of good places in nature for birdwatching. In the overview below we tell you what in each province – in our opinion – are the best places for a day of birdwatching.

Groningen

In Groningen liggen prachtige natuurgebieden waarin allerlei soorten vogels zich thuis voelen. Wil je met je verrekijker vogels spotten, dan heb je daartoe in deze provincie veel mogelijkheden. Nationaal Park Lauwersmeer is fantastisch, daar is bijvoorbeeld de enorme Zeearend te spotten. Maar er vliegt en broedt in dit gebied nog veel meer. De grazige delen zijn geliefd bij watervogels zoals de Smient en de Brandgans.

Ook in Midden-Groningen, bijvoorbeeld in de Kropswolderbuitenpolder of ‘t Roegwold in Schildwolde is het goed vogels kijken. Liefhebbers van vogelspotten kunnen het beste beginnen in de buurt van het Knuppelpad, want daar is echt ontzettend veel te zien.

Een ander mooi punt voor het kijken van vogels is de Slochtermeenteweg in Luddeweer. In het riet zijn de blauwborst, baardmannetjes, porseleinhoentjes en rietzangers te zien. Ook roofvogels kun je spotten op deze plek. Je ziet er bijvoorbeeld de Bruine kiekendief, de Blauwe kiekendief en zelfs de Havik kan hier je lens binnenvliegen.

Friesland

Pristine coastlines and natural parks, combined with primeval forests, moors and all kinds of different soils. The Frisian country offers more than enough opportunities for a day of bird watching.

Around the Frisian Twijsel you will find the Twijslermieden, the largest bocage you can find in Western Europe. Er leven hier maar liefst 240 vogelsoorten. Bijzonder, want in heel Nederland zijn in totaal zo’n 500 vogelsoorten te vinden zijn. In het voorjaar kom je er veel zangvogels tegen, in de naastgelegen mieden wemelt het van de weidevogels.

Wil je dus met je verrekijker vogels gaan kijken, dan is de provincie Friesland een goede optie. De Grutto, Watersnip en Zeearend kom je hier tegen, maar ook andere vogels laten zich hier bekijken, zoals de Torenvalk, Baardman en de Reuzenstern.

Drenthe

Bird watching in Drenthe is an excellent idea. The landscape of Drenthe is formed by fields, peat soils interspersed with sandy soils and canals. All the ingredients are there for bird watching.

Een aanrader is het Fochteloërveen. Deze plek staat bij vogelspotters bekend als broedplaats voor de kraanvogel. Jaarlijks kun je enkele paartjes vinden in dit veengebied. Ook roofvogels, zoals de indrukwekkende slangenarend kun je hier met een beetje geluk spotten.

Het Drents-Friese Wold is na de Hoge Veluwe het grootste aaneengesloten bosgebied in Nederland. Mooie afwisselingen tussen veengebied naar zandverstuiving en van heide naar moeras en de moeite waard om te bekijken door een verrekijker. Vogels die je er onder andere tegenkomt zijn de Wespendief, Raad en Zwarte Specht tegen.

Overijssel

Vogelspotten in Overijssel  kun je het beste doen op de Sallandse Heuvelrug of de Weerribben-Wieden; de twee nationale parken in deze provincie. Als vogelaar kun je hier prima met je verrekijker vogels bekijken.

De soorten die je er ziet wisselen per seizoen. In de periode van april tot ongeveer juni komen de broedvogels terug. Vooral moerasvogels zoals de Zwarte stern, Bruine kiekendief en Purperreiger. In de winter kun je weer andere vogels kijken, bijvoorbeeld de Havik of Buizerd.

Gelderland

Binnen de grenzen van de provincie Gelderland ligt het grootste natuurgebied van Nederland: Nationaal Park Hoge Veluwe. Talloze vogels hebben in dit gebied hun intrek genomen. Van de Boompieper tot de Roodstaart, de Grauwe vliegenvanger, Koekoek, Kruisbek, Barmsijs en de Nachtzwaluw. Soorten die je zeker niet overal kunt zien, maar dus wel op de Veluwe.

Het Gelderse landschap biedt de vogelaar nog meer mogelijkheden voor vogelspotten. Tegen de Duitse grens ligt Bergherbos (Beek) een bos waar je niet alleen heerlijk kunt wandelen, maar ook nog eens de kans hebt dat dat een Geelgors, Appelvink, Raaf of een van de andere vogelsoorten zich laat zien.

Flevoland

Ook in de jongste provincie van ons land kan de vogelaar zijn hart ophalen. Tijdens de wintermaanden overwinteren er zeldzame soorten en door de summiere vegetatie kun je ook met een verrekijker vogels bekijken. Vogels die je er kunt zien zijn onder andere de Zeearend, Pestvogel en het Nonnetje.

Bij de Oostvaardersplassen en de Lepelaarplassen zijn observatiehutten en kijkschermen, waardoor het geen unicum is om meerdere arenden te zien die eten van een prooi. Voor vogelspotten is de Oostvaardersdijk een goede plek, je kunt er regelmatig een zeearend zien overvliegen.

North Holland

De provincie Noord-Holland heeft maar liefst drie kusten (Noordzee, Waddenzee en het IJsselmeer) en een overdaad aan waterpartijen op het land. Noord-Holland is een uitstekende provincie voor het kijken van vogels.

Good places for bird watching are the Amsterdamse Waterleidingduinen, Camperduin en de Schoorlse Duinen, de Hoorneboegse Heide, Naardermeer, Landje van Geijsel en niet te vergeten waddeneiland Texel.

Every spring you can find dozens of breeding Spoonbills high in the swamp forest of De Liede near Haarlem. And the Balgzand near Den Helder is truly a paradise for enthusiasts of bird watching. You will find thousands of wading birds.

South-Holland

In de provincie Zuid-Holland is een afwisselend landschap te aanschouwen. Duingebied in het westen en in het oosten de Alblasserwaard, Krimpenerwaard met weilanden zover het oog reikt en natuurlijk de Biesbosch, een van Europa’s grootste zoetwatermoerassen. Een walhalla om eropuit te trekken en met je verrekijker vogels te kijken.

Overal in Zuid-Holland kun je vogelspotten, zelfs tussen als het havengeweld van de Europoort en de Maasvlakte. De ‘MaVla’ ligt langs de kust en dus zullen veel trekvogels deze plek aandoen om er een dag te vertoeven en op te vetten. Many rare birds, zoals de Kleine vliegenvanger Sperwergrasmus en de Baardgrasmus zijn hier te zien.

Andere plekken waar het goed vogels kijken is, zijn bijvoorbeeld de Groene Jonker bij Zevenhuizen. Dat is een waterrijk natuurgebied met een grote plas, weelderige rietkragen en natte graslanden. Je vindt hier onder andere de Lepelaar, Fuut en Bergeend en soms zelfs Kleine waterhoen, de Waterral of een Steltkluut.

Utrecht

From peatlands to vast forests. The landscape of the province of Utrecht is very varied and that makes it an interesting habitat for birds. If you want to watch birds, there are several good bird areas.

De Amerongse Berg ligt 69 meter boven NAP, je komt er dus veel vogelsoorten tegen. Maar ook gebieden als de Blauwe Kamer bij Rhenen, de Eempolder bij Eemnes of het laagveenmoeras van de Westbroekse Zodden bieden genoeg kans om met je verrekijker vogels te kijken. Je kunt bijvoorbeeld een Purperreiger, IJsvogel of Roerdomp tegenkomen, maar ook de Woudaap, de kleinste reiger van Europa, is in deze provincie waargenomen.

North Brabant

Brabant is rijk aan mooie landschappen waarin allerlei vogels te spotten zijn. Je kunt bijvoorbeeld met je verrekijker vogels spotten in het Mastbos bij Breda. Je kunt daar meerdere landschapselementen vinden: naaldbos, loofbos, vennen en heide. Daardoor kun je er ook een gevarieerde vogelstand vinden. Je vindt er zo ongeveer alle spechtensoorten die ons land kent. Onder meer de Groene specht, Zwarte specht en de Kleine bonte specht, middelste bonte specht en Grote bonte specht broeden in dit gebied.

Maar er zijn natuurlijk veel meer plekken in Brabant waar je kunt vogelspotten. Ook natuurgrenspark De Groote Heide en Het Leenderbos zijn uitstekende plekken om vogels te kunnen kijken. De Roodborsttapuit of Boomleeuwerik broeden er, maar ook de  Nachtzwaluw.

Een andere interessante plek voor vogelaars in Noord-Brabant is Nationaal Park De Groote Peel, waar zeker 100 verschillende vogelsoorten broeden. Ook de Noordpolder bij Ossendrecht is een pareltje. Je vindt er veel watervogels, waaronder de Krakeend, Slobeend, de Wilde eend en af en toe een Zomertaling. Ga je hier vogels kijken dan heb je ook kans op een roofvogel,  zoals de Havik, Sperwer, Buizerd, Boomvalk en Wespendief.

Zealand

De provincie Zeeland staat bekend om het water. Naast zee, vindt je er ook veel binnenwater. Niet alleen veel weide- en watervogels hebben het Zeeuwse land uitgekozen als broedplaats. Maar ook rietvogels, bosvogels en niet te vergeten roofvogels kun je in Zeeland spotten.

Interessante ‘hotspots’ zijn in overvloed. In de Blikken bij Nieuwvliet staan twee mooie vogelkijkhutten. Je kunt tijdens het vogelspotten rekenen op Kluut, Kemphaan, Oeverlopen, Witgatje, Wulp en veel andere steltlopers. Sperwer en havik hebben het gemunt op de zangvogels in het gebied. Boven het water en weiland kun je o.a. Buizerd en Bruine kiekendief zien vliegen. Er staat wel water in het gebied, hou daar rekening mee.

Andere plekken waar het goed ‘vogels kijken’ is, zijn de Brouwersdam bij Ouddorp en het Krekengebied Dijkwater tussen Dreischor en Sirjansland. Ook de Neeltje Jans, is een goede plek om met je verrekijker vogels te kijken. De unieke ligging aan de monding  van de Oosterschelde zorgt voor een overdaad aan wadvogels en in de trekperioden kom je ook wat zeldzamere vogels tegen.

Limburg

De glooiende Limburgse heuvels zijn in Nederland uniek. Het landschap loopt uiteen van houtwallen, bossen en kleinschalige akkers met daartussen meanderende riviertjes. Hierdoor kun je in Limburg andere vogels kijken dan in andere provincies. Sommige vogelsoorten kun je zelfs het beste in Limburg komen bekijken, zoals de Middelste Bonte Specht, Kortsnavelboomkruiper en de Oehoe.

Het Hamsterreservaat bovenop het plateau van Margraten is de plek om met je verrekijker vogels, zoals de Geelgors of de Grauwe Gors te bekijken. Wil je de Oehoe zien, dan kun je het beste de Sint-Pietersberg bij Maastricht bezoeken. Deze uil is een van de grote uilensoorten ter wereld. Toch zal het niet gemakkelijk zijn de oehoe tijdens het vogelspotten te zien door zijn schutkleuren.

Bird watching abroad

It is not easy to get good information about bird watching locations if you are not really known on the spot. And the local tourist office or resident often has no idea what you are looking for as a fanatic birdwatcher.

Birdplaces.eu is a platform where you as a bird watcher can help birders from other regions and countries with your knowledge. This way you can share the most beautiful and best places for bird watching. And of course it works the other way too. When you go birdwatching abroad with binoculars, you know exactly where to go from now on.

Have you gained enough tips and ideas to go out for a day? View our range of binoculars for birdwatchers here

Part:

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More blogs

Ontvang jouw exclusieve 10% korting!

Leave your email below and receive your personal Zoomble discount code directly in your email.